How to Creat Revenuehit Account (Assamese)

Namaskar bondhu sokol.. agor updatot moi aponalokok Revenuehit Ads blogg/websitot set kori kenekoi income koribo pari jonaiso. kintu bohujon bondhur request paiso je teoloke Revenuehit Account bonowat axubidha paise.. bondhu sokolor Requestot ai posto aaji prokakh korilo…. aaji aponalokok jonam Revenuhit Account kenekoi bonai aru Blogger t kenekoi set koribo pari…

aponalokok Step to step jonam

Step 1- Revenuehit Account Bonaboloi Eyat Click korok.


Join Now t Click korok

Step 2-

 

1. Aapona Name likhok..
2. Aponar surname (Upadhi) Likhok
3. Aponar Ji Blog/websitor Revenuehit link dibo heitur Name likhok. (Example- support me Assam)
4.  Aponar Ji Blog/websitor Revenuehit link dibo heitur URL link likhok. (Example- http://supportmeassam.blogspot.in)
6. accessories select korok
7. Next Step t Click korok

Step 3-

 

1. Aponar Name likhok
2. Aponar surmane (Upadhi) likhok
3. Email ID likhok.
4. Mobile number likhok
5. Ji Digit aponar screent ase dyotak plus kori total likhok
6. Accept terms and condition t Click korok.
7. Submit bottonot Click karak

Step 4- Email Check korok tat aponak Revenuehitr pora Eta email msg aabo.

 

Activate my Account tot Click korok

Step 5- 

Aponar use name likok
Password likhok
Sing in t click korok

Step 6- 

 

Placementot Click korok pisot New Placement Click korok

Step 7-

 

Jikono Size eta Seleckt korok

Step 8-  

1. Jot apuni Ads dalibo tare nam
2. Adsr Size Select korok
3. Description likhok othoba Blank rakhibou pare
4. Save t click korok

Step 9-  

</> Eyat Click korok

Step 10-

 
Code Copy korok. ai code Html/javascript ot Past koribo lagibo.
aitur bikhoye janibor karone Step 11 follow korok

Step 11- Blogger.com t Jaok. Blogger.com t free website kenekoi bonai janiboloi Eyat Click korok.

 

Layout tot jai jikono ADD A GADGET ot Click korok

Step 12-  Eyar pisot eta pop-up page khulibo

HTML/JavaScript Select korok

Step 13-  

Title khali rakok
aru Content ot Code to PAST korok

Hoi gol aponar bloggrot ads..

Aponaloke Ai posto Bahl Paaise jodi anugrah kori Share Karibo napahore jen. Postir bikhoye kiba Sudhibo loga thakile comment kore jen… 

Joi Aai Axom

Leave a Comment